قوانین و مقررات

لطفا قبل از رزرو قوانین و مقررات را بصورت کامل مطالعه نمائید.

نظافت ویلا

نظافت ویلا در هنگام ورود بعهده مالک و در زمان خروج بعهده شما است. در صورت عدم نظافت توسط شما، طبق قرارداد هزینه نظافت از شما دریافت میگردد، لذا خواهشندیم ویلا را تمیز تحویل گرفته و تمیز تحویل دهید. در صورت وجود مشکلات نظافتی در هنگام تحویل ویلا، مراتب را به تیم پشتیبانی ما اطلاع دهید

مدارک مورد نیاز جهت تحویل گرفتن ویلا ​

همراه داشتن کارت شناسایی (کارت ملی هوشمند + کارت خودرو ) الزامی است. کارت های شما تا پایان مدت اقامتتان بعنوان ضمانت نزد میزبان به امانت می ماند.

کنسلی و استرداد وجه

  • قوانین کنسلی هر اقامتگاه متفاوت و در صفحه رزرو قابل مشاهده است.
  • کنسل کردن زیر 48 ساعت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
  • امکان کنسل کردن روزهای تعطیلی به هیچ وجه وجود ندارد.

خسارت به ویلا

در نظر داشته باشید در صورت ایجاد هرگونه خسارت به ویلا مسئولیت رفع و پرداخت خسارت بعهده مهمان است.

شرایط کنسلی

  • قوانین کنسلی هر اقامتگاه متفاوت و در صفحه رزرو قابل مشاهده است.
  • کنسل کردن زیر 48 ساعت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
  • امکان کنسل کردن روزهای تعطیلی به هیچ وجه وجود ندارد.

شرایط رزرو

همراه داشتن کارت شناسایی (کارت ملی هوشمند + کارت خودرو ) الزامی است. کارت های شما تا پایان مدت اقامتتان بعنوان ضمانت نزد میزبان به امانت می ماند.

شرایط پرداخت امن

عدم تطابق تصاویر

شرایط تحویل و تخلیه

  • قوانین کنسلی هر اقامتگاه متفاوت و در صفحه رزرو قابل مشاهده است.
  • کنسل کردن زیر 48 ساعت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
  • امکان کنسل کردن روزهای تعطیلی به هیچ وجه وجود ندارد.